Közadat program

 

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A nemzetbiztonsági szolgálat hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja
2. A nemzetbiztonsági szolgálatok szervezeti felépítése igazgatósági (ennek hiányában szervezeti egység) szintig, továbbá a hatósági feladatokat ellátó szervezeti egységek, a törvényben meghatározott feladataik rögzítésével
3. A nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója és helyettesei neve, szolgálati beosztása, rendfokozata
4. Amennyiben van, a nemzetbiztonsági szolgálaton belüli ügyfélkapcsolati iroda elérhetősége és az ügyfélfogadási rend
5. A nemzetbiztonsági szolgálat felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A nemzetbiztonsági szolgálat feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok
2. Amennyiben van, a nemzetbiztonsági szolgálat nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
3. A nemzetbiztonsági szolgálatnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos külső vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
4. A nemzetbiztonsági szolgálatra vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
5. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
6. A nemzetbiztonsági szolgálat működésével, tevékenységével kapcsolatos, az állampolgárok tájékoztatásául szolgáló közlemények, információk

 

III. Gazdálkodási adatok

1. A költségvetési törvényben szereplő, az adott nemzetbiztonsági szolgálatra vonatkozó költségvetési cím alatt található adatok