Bemutatkozás

A KNBSZ, mint Magyarország katonai nemzetbiztonsági szolgálata a Kormány irányítása alatt álló, a gazdálkodási jogköre alapján önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A Kormány a KNBSZ-t a honvédelemért felelős miniszter útján irányítja.

 

Rendeltetés

A KNBSZ a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben meghatározott – hírszerző, elhárító, védelmi és ellenőrzési – feladatok elvégzésével, a nyílt és a titkos információgyűjtés eszközrendszerével működési területén elősegíti Magyarország nemzetbiztonsági érdekeinek érvényesítését, ezáltal közreműködik az ország függetlenségének és törvényes rendjének védelmében.